Afgelopen maanden werd mij weer eens duidelijk dat Saudi Arabië een groot land is met zeer diverse gebieden en dat in direct contact met Saudi’s, mannen en vrouwen zich liberaler gedragen dan ik dacht.

Samen met een aantal collega’s bezocht ik het Janadria event. Janadria is een jaarlijks terugkerend expositie waarbij een gigantisch groot terrein tot festival en expo-terrein is ingericht. Het is een belangrijk evenement dat door de Koning wordt geopend en waar buitenlandse gasten worden ontvangen. Als de Koning op bezoek gaat weet iedereen in Riyadh ervan. Alle wegen waar langsgereden wordt zijn tijdelijk afgesloten en bouwwerkzaamheden moeten worden stilgelegd. Dit tot grote frustratie van de metrobouwers.

Bij de Janadria zijn er exposities van bedrijven, overheidsorganen en zelfs de religieuze politie. Daarnaast stellen alle provincies/regio’s zich uitgebreid voor. Veel mensen grijpen ook de kans om zelf spullen te verkopen. Voornamelijk speelgoed of lokale spullen van parfum tot potten en pannen. De provincies/regio’s presenteren zich in oude Saudische huizen, een soort mini fort met een open binnenplaats waarbij je wordt ontvangen met dadels en koffie. Mannen links en de vrouwen rechts. Voorbij de binnenplaats zijn allerlei ruimten ingericht die meer vertellen over de plaatselijke bijzonderheden.

Toen ik een vraag wilde stellen over de kleuren van een riant uitgedoste deur was er helaas niemand beschikbaar die Engels sprak. Daar werd echter snel en met spoed een mouw aangepast. Haastig werd er een gids bijgehaald die wel Engels sprak en die ons een complete rondleiding gaf. Hij nam uitgebreid de tijd, vroeg geïnteresseerd waar wij vandaan kwamen en uiteraard werden we weer op koffie en dadels getrakteerd. De mensen die we tegenkomen tijdens de rondleiding zijn erg enthousiast en willen uitgebreid met ons op de foto. Het is een groot contrast met de soms stugge benadering die je krijgt bij winkels of in shopping malls.

Er zijn allerlei podia waar optredens plaatsvinden. Bij sommige podia staan militairen of beveiligers die een scheiding hanteren van vrouwen links en mannen rechts maar bij andere podia staat iedereen gemengd. Op een gegeven moment wordt een mannelijke collega van mij door een groep van lol trappende jonge vrouwen (met Abaya en Niqab uiteraard) toegezwaaid dat ze een foto van hem willen maken. Hij poseert en maakt ook foto’s van de groep dames en wordt naderbij geroepen en er worden telefoonnummers uitgewisseld. De stemming is nog steeds jolig en als hij wil afsluiten met een high five wordt er door de vrouwen nog harder gelachen en no, no geroepen. Dat zou net iets te ver gaan blijkbaar. Lachend maar ook ietwat verbaasd over dit directe contact lopen wij verder en nog geen minuut later komen de appjes binnen met opmerkingen over de foto’s en hoe mijn collega heet en waar hij vandaan komt.

Een andere collega heeft via een lokale kennis een body warmer gekregen van de lokale Riyadh-se voetbalclub. Veel mensen die voorbij lopen denken waarschijnlijk dat hij een official is van de club. Er gaan geen vijf minuten voorbij of er lopen jongeren langs die aangeven supporter te zijn van de club, op de foto met hem willen en luidkeels aangeven hoe graag ze voor deze club zijn. Leuke reacties die ik niet eerder heb gezien en mij weer een ander beeld geven van de lokale bevolking.

We besluiten om te snacken bij een Egyptisch Kentucky Fried Chicken variant. Een snackbarretje met een balie en de keuken. Als de bestellingen doorkomen barst er een zware regenbui los en mogen we gelukkig in de bar schuilen. Door stevige windvlagen beginnen terrasstoelen en tafels weg te waaien en al snel beginnen zich grote plassen te vormen op het terrein. We worden door beveiligers verzocht te schuilen in een ander mini-fort. We worden even later door een gids opgevangen die ons hartelijk de hand schudt, inclusief van onze vrouwelijke collega en worden uitgebreid rondgeleid. De gids verteld over de regio Jazan een gebied met veel bergen dat zeer begroeid is.
De foto’s laten een prachtige flora en fauna zien en het blijkt maar weer dat dit zeer grote land vele gezichten kent. Ook het feit dat mijn vrouwelijke collega lokale klederdracht aangereikt krijgt en past zonder gezichtsbedekking geeft,maar weer aan dat ik in de hoofdstad een veel conservatiever beeld van Saudi Arabie heb gekregen dan in werkelijkheid bestaat. Tijdens sollicitatiegesprekken voor een vacature met vrouwen die uit een andere regio kwamen werd dit ook steeds naar voren gebracht.

Ondertussen blijft het regenen en hebben we alles gezien over de Jazan regio. Onze hartelijke gids geeft ons als tip om naar het Mekka fort te gaan en brengt ons door de stromende regen ernaar toe. Daar aangekomen is het door de drukte helaas niet mogelijk om verder te kijken aangezien iedereen binnen staat om te schuilen.

We besluiten het voor gezien te houden en lopen terug naar de parkeerplaats. We slalommen om de plassen heen maar op een gegeven moment kunnen we niet anders dan door de plassen heen te lopen.Vanaf de chaotische parkeerplaats gaan alle auto’s (redden wie zich redden kan) richting de hoofdweg die dichtgeslipt is en daarmee komt aan een interessant bezoek helaas te vroeg een einde.

In ieder geval blijft mij bij dat bij de Janadria de mensen erg vrolijk zijn en ze snel contact maken. Afgaande op foto’s en de verhalen over de Jazan regio is het te kort door de bocht door alleen maar te denken dat dit land uit rots en woestijn bestaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *